Novavax medicinsk information

DENNA SIDA ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INVÅNARE I Sverige.

Om du är hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige ska du byta till Healthcare Professional Medical Information page.

Om du är konsument i ett annat land ska du gå tillbaka till val av land.

NuvaxovidTM covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvanterat)

NuvaxovidTM vaccin mot covid-19 (rekombinant, adjuvanterat) har beviljats ett villkorat marknadsföringstillstånd för aktiv immunisering för att förhindra covid-19 som orsakas av SARS-CoV-2 hos individer som är 12 år eller äldre.

Information om NuvaxovidTM covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvanterat)

Om din fråga gäller NuvaxovidTM covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvanterat) hittar du användbar information i resursen nedan.

Begär medicinsk information

Novavax kan inte tillhandahålla medicinska råd gällande ditt hälsotillstånd. Kontakta din läkare, sjuksköterska eller vårdgivare, som är den som är bäst lämpad att ge dig råd om lämpligheten för en viss behandling, eftersom den personen har tillgång till detaljerna i din medicinska historik samt information om alla läkemedel.

Om du vill ställa en fråga till Novavax Medical Information om en Novavax-produkt ska du ringa
+46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.

Rapportera en biverkning

Om du är bekymrad över någon biverkning, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte anges i bipacksedeln.

Alternativt kan allvarliga biverkningar i samband med Novavax-produkter rapporteras till Läkemedelsverket på https://lakemedelsverket.se/en/ eller till Novavax Pharmacovigilance på +46 018-843 62 01 eller via Novavax Rapporteringsformulär för biverkningar.

Rapportera ett klagomål om produktkvalitet

Om du har ett klagomål om produktkvalitet som gäller ett fysiskt problem med en Novavax-produkt eller dess förpackning kan du rapportera klagomålet på ETT av följande sätt:

Alternativ 1: Fyll i och skicka in ett formulär för klagomål om produktkvalitet genom att klicka på knappen nedan.

Rapportera ett klagomål om produktkvalitet

Alternativ 2: Ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.