Novavax medicinsk information

DENNA SIDA ÄR ENDAST AVSEDD FÖR INVÅNARE I Sverige.

Om du är hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige ska du byta till Healthcare Professional Medical Information page.

Om du är konsument i ett annat land ska du gå tillbaka till val av land.

Information om NuvaxovidTM XBB.1.5▼ injektionsvätska, dispersion, covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvant) (NVX-CoV2601)

Om din fråga gäller NuvaxovidTM XBB.1.5▼ injektionsvätska, dispersion, covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvant) (NVX-CoV2601) hittar du användbar information i resursen nedan.

Begär medicinsk information

Novavax kan inte tillhandahålla medicinska råd gällande ditt hälsotillstånd. Kontakta din läkare, sjuksköterska eller vårdgivare, som är den som är bäst lämpad att ge dig råd om lämpligheten för en viss behandling, eftersom den personen har tillgång till detaljerna i din medicinska historik samt information om alla läkemedel.

Om du vill ställa en fråga till Novavax Medical Information om en Novavax-produkt ska du ringa
+46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.

Rapportera en biverkning

Om du är bekymrad över någon biverkning, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte anges i bipacksedeln.

Alternativt kan allvarliga biverkningar i samband med Novavax-produkter rapporteras till Läkemedelsverket på https://lakemedelsverket.se/en/ eller till Novavax Pharmacovigilance på +46 018-843 62 01 eller via Novavax Rapporteringsformulär för biverkningar.

Rapportera ett klagomål om produktkvalitet

Om du har ett klagomål om produktkvalitet som gäller ett fysiskt problem med en Novavax-produkt eller dess förpackning kan du ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.