Rapportera biverkning

Denna sida är avsedd för invånare i Sverige.

Detta formulär är INTE avsett för begäran om medicinsk information och/eller rapportering av klagomål på produktkvalitet. Du hittar dessa två formulär nederst på denna sida.

Formuläret är INTE heller avsett för att rapportera biverkningar som inträffat medan du deltar i en klinisk studie. Om du deltar i en klinisk studie ska du rapportera din biverkning direkt till studiekliniken.

Om du får behandling med ett läkemedel från Novavax ska du kontakta din läkare, sjuksköterska eller vårdgivare för medicinsk rådgivning innan du gör några förändringar av din behandling.

En biverkning är en ogynnsam medicinsk förekomst hos en patient som fått ett läkemedel som inte nödvändigtvis har någon kausal relation till denna behandling. En biverkning kan därför vara ett ogynnsamt och oavsiktligt tecken (t.ex. ett onormalt laboratoriefynd), symtom eller en sjukdom som temporärt förknippas med användning av ett läkemedel, oavsett om det betraktas som relaterat till läkemedlet eller inte. Detta omfattar speciella rapporteringssituationer som:

 • överdos, missbruk eller felanvändning av produkten
 • en biverkning som uppstår vid utsättningen av produkten
 • frånvaro av effekt/verkan av produkten
 • oavsiktlig eller yrkesmässig exponering för produkten
 • läkemedelsfel (misstänkt eller äkta, inklusive rapporter om ”nära att missa”)
 • graviditet eller exponering för produkten under amning
 • misstänkt överföring av smittsamt ämne via produkten
 • en oväntad terapeutisk eller klinisk fördel
 • misstänkt eller faktisk rapport om förfalskning
 • icke avsedd användning.
 • Nuvarande Rapportörens information
 • Patientuppgifter
 • Vaccinationsuppgifter
 • Uppgifter om biverkningen
 • Sammanfattning
 • Bekräftelse

Del 1: Rapportörens information

Alla fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
Jobbar du inom sjukvården?
Typ av sjukvårdsbefattning
Har Novavax tillåtelse att kontakta dig för ytterligare information om denna rapport?
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.

Du kan också

Begära medicinsk information som sjukvårdspersonal

Har du en medicinsk eller vetenskaplig fråga om ett läkemedel från Novavax? Kontakta experterna på Novavax Medical Information som kommer att tillhandahålla skräddarsydd, evidensbaserad, balanserad och uppdaterad medicinsk information.  

Sjukvårdspersonal kan begära medicinsk information på ETT av följande sätt:

Alternativ 1: Fyll i och skicka in ett  formulär för begäran om medicinsk information genom att klicka på knappen nedan.

Begär medicinsk information

Alternativ 2: Ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.

Efterfråga medicinsk information som konsument

Novavax kan inte tillhandahålla medicinska råd gällande ditt hälsotillstånd. Kontakta din läkare, sjuksköterska eller vårdgivare, som är den som är bäst lämpad att ge dig råd om lämpligheten för en viss behandling, eftersom den personen har tillgång till detaljerna i din medicinska historik samt information om alla läkemedel.

Om du vill ställa en fråga till Novavax Medical Information om en Novavax-produkt ska du ringa
+46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.