Novavax medicinsk information

ANSVARSFRISKRIVNING: DENNA SIDA ÄR ENDAST AVSEDD FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL I Sverige.

Om du INTE arbetar inom hälso- och sjukvård i Sverige ska du byta till sidan Medicinsk informationssida för vårdpersonal.

Om du arbetar inom sjukvården i ett annat land ska du gå tillbaka till val av land.

Information om NuvaxovidTM XBB.1.5▼ injektionsvätska, dispersion, covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvant) (NVX-CoV2601)

Om din fråga gäller NuvaxovidTM XBB.1.5▼ injektionsvätska, dispersion, covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvant) (NVX-CoV2601) hittar du användbar information i resursen nedan.

Begär medicinsk information

Har du en medicinsk eller vetenskaplig fråga om ett läkemedel från Novavax? Kontakta experterna på Novavax Medical Information som kommer att tillhandahålla skräddarsydd, evidensbaserad, balanserad och uppdaterad medicinsk information.  

Sjukvårdspersonal kan begära medicinsk information på ETT av följande sätt:

Alternativ 1: Fyll i och skicka in ett  formulär för begäran om medicinsk information genom att klicka på knappen nedan.

Begär medicinsk information

Alternativ 2: Ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.

Rapportera en biverkning

Om du är bekymrad över en biverkning ska den rapporteras till Läkemedelsverket på https://lakemedelsverket.se/en/.

Alternativt kan allvarliga biverkningar i samband med Novavax-produkter rapporteras till Novavax Pharmacovigilance på +46 018-843 62 01 eller via Novavax Rapporteringsformulär för biverkningar.

Rapportera ett klagomål om produktkvalitet

Om du har ett klagomål om produktkvalitet som gäller ett fysiskt problem med en Novavax-produkt eller dess förpackning kan du ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.