Novavax medicinsk information

ANSVARSFRISKRIVNING: DENNA SIDA ÄR ENDAST AVSEDD FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL OCH ANDRA RELEVANTA BESLUTSFATTARE I Sverige.

Om du INTE arbetar inom hälso- och sjukvård i Sverige ska du byta till sidan Medicinsk informationssida för vårdpersonal.

Om du arbetar inom sjukvården i ett annat land ska du gå tillbaka till val av land.

NuvaxovidTM covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvanterat)

NuvaxovidTM vaccin mot covid-19 (rekombinant, adjuvanterat) har beviljats ett villkorat marknadsföringstillstånd för aktiv immunisering för att förhindra covid-19 som orsakas av SARS-CoV-2 hos individer som är 12 år eller äldre.

Information om NuvaxovidTM covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvanterat)

Om din fråga gäller NuvaxovidTM covid-19-vaccin (rekombinant, adjuvanterat) hittar du användbar information i resursen nedan.

Begär medicinsk information

Har du en medicinsk eller vetenskaplig fråga om ett läkemedel från Novavax? Kontakta experterna på Novavax Medical Information som kommer att tillhandahålla skräddarsydd, evidensbaserad, balanserad och uppdaterad medicinsk information.  

Sjukvårdspersonal kan begära medicinsk information på ETT av följande sätt:

Alternativ 1: Fyll i och skicka in ett  formulär för begäran om medicinsk information genom att klicka på knappen nedan.

Begär medicinsk information

Alternativ 2: Ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.

Rapportera en biverkning

Om du är bekymrad över en biverkning ska den rapporteras till Läkemedelsverket på https://lakemedelsverket.se/en/.

Alternativt kan allvarliga biverkningar i samband med Novavax-produkter rapporteras till Novavax Pharmacovigilance på +46 018-843 62 01 eller via Novavax Rapporteringsformulär för biverkningar.

Rapportera ett klagomål om produktkvalitet

Om du har ett klagomål om produktkvalitet som gäller ett fysiskt problem med en Novavax-produkt eller dess förpackning kan du rapportera klagomålet på ETT av följande sätt:

Alternativ 1: Fyll i och skicka in ett formulär för klagomål om produktkvalitet genom att klicka på knappen nedan.

Rapportera ett klagomål om produktkvalitet

Alternativ 2: Ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.