Rapportera ett klagomål om produktkvalitet

Denna sida är avsedd för invånare i Sverige. Om du bor i ett annat land ska du gå tillbaka till val av land och välja ditt land.

Ett produktklagomål kan gälla ett fysiskt problem med ett läkemedel och/eller dess förpackning (även etiketten och bipacksedeln). Klagomål om produktkvalitet kan omfatta problem med en produkts identifiering, leverans, distribution, kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet, verkan eller prestanda.

Om du har ett klagomål om produktkvalitet som gäller ett fysiskt problem med en Novavax-produkt eller dess förpackning kan du rapportera klagomålet på ETT av följande sätt:

Alternativ 1: Fyll i och skicka in ett formulär för klagomål om produktkvalitet genom att klicka på knappen nedan.

Alternativ 2: Ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.

Detta formulär är INTE avsett för att efterfråga medicinsk information eller för att rapportera en biverkan. Du hittar dessa två delar nederst på denna sida.

Din kontaktinformation

Alla fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
Får vi göra en uppföljning med dig om vi har ytterligare frågor?
Välj på vilket sätt du vill bli kontaktad. Välj allt som stämmer.
Telefonnummer
Fax
Tillhör du sjukvårdspersonalen?
Typ av sjukvårdspersonal

Produktdetaljer

Förpackningstyp

Lotnumret finns på produktens injektionsflaska, som visas, och innehåller 5−6 alfanumeriska tecken.

flaska

Uppgifter om problemet med produkten

Är provet tillgängligt för retur?
Om provet är tillgängligt ska du behålla provet i 21 dagar från idag. Novavax kan begära in provet som en del av vår undersökning.
Lämna detaljerad information, t ex:
– En beskrivning av omständigheterna som ledde till att produktdefekten upptäcktes
– Hur länge har du upplevt problemet med produkten?
– Om användning eller användarfel gäller klagomålet om produktens kvalitet
Som mest 3 filer.
Begränsning 20 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, pdf.

Novavax respekterar och erkänner din sekretess. Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att behandla ditt klagomål om produktkvalitet. Denna information kan komma att delas med dotterbolag och partner. Din information behandlas enligt Novavax’s sekretesspolicy.

Du kan också

Begära medicinsk information som sjukvårdspersonal

Har du en medicinsk eller vetenskaplig fråga om ett läkemedel från Novavax? Kontakta experterna på Novavax Medical Information som kommer att tillhandahålla skräddarsydd, evidensbaserad, balanserad och uppdaterad medicinsk information.  

Sjukvårdspersonal kan begära medicinsk information på ETT av följande sätt:

Alternativ 1: Fyll i och skicka in ett  formulär för begäran om medicinsk information genom att klicka på knappen nedan.

Begär medicinsk information

Alternativ 2: Ring +46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.

Efterfråga medicinsk information som konsument

Novavax kan inte tillhandahålla medicinska råd gällande ditt hälsotillstånd. Kontakta din läkare, sjuksköterska eller vårdgivare, som är den som är bäst lämpad att ge dig råd om lämpligheten för en viss behandling, eftersom den personen har tillgång till detaljerna i din medicinska historik samt information om alla läkemedel.

Om du vill ställa en fråga till Novavax Medical Information om en Novavax-produkt ska du ringa
+46 018-843 62 01 mellan 09:00-17:00.

Rapportera en biverkning

Om du är bekymrad över en biverkning ska den rapporteras till Läkemedelsverket på https://lakemedelsverket.se/en/.

Alternativt kan allvarliga biverkningar i samband med Novavax-produkter rapporteras till Novavax Pharmacovigilance på +46 018-843 62 01 eller via Novavax Rapporteringsformulär för biverkningar.